Det kvalitativa alternativet inom eftervården.

Utslussarna, ditt stöd efter insats. 

Vi här på Utslussarna jobbar med att hjälpa personer som är på väg tillbaka in i samhället efter en insats inom socialtjänsten eller kriminalvården.

Vi arbetar med handledning, coachning, stödinsatser, motivation och träning i vardagen. 

Vi har en flexibel organisation och anpassar insatsen till individens speciella behov.  

Vårt Signum är: Väl anpassade insatser och hög tillgänglighet.

Utslussarna bedrivs som Non profit, genom att ev överskott återinvesteras i klienterna, kvalitets och kompetensutveckling.

Den viktiga eftervården.

Det framkommer ofta då forskning genomförs eller när både klienter och professionen tillfrågas, att det är eftervården som är avgörande om en person lyckas efter insats, eller behandling.
Följande uttalanden kommer från Statens Offentliga Utredning 2004:3
"Tidigare studier har nämligen visat att deltagande i eftervård eller frivilliga stödgrupper är de ojämförligt starkaste faktorerna för en fortsatt positiv utveckling." SOU 2004:3 s.307-308
"Om vården inte efterföljs av eftervårdsinsatser kan detta leda till att både ingripande och dyra vårdinsatser blir resultatlösa. Det kan t.o.m. leda till negativa effekter." SOU 2004:3 s. 425

Journummer: 070-583 70 42

All dagar, hela dygnet