I vardagen

Utslussinsatserna kan se mycket olika ut från individ till individ. Varje uppdrag utgår från tydliga mål från uppdragsgivaren och den enskildes individuella förutsättningar. Vi arbetar alltid med tydliga ramar och förutsättningar så att individen ska känna sig trygg och få tillit till de kontaktpersoner som han eller hon har.
I början av en utsluss, eller eftervård är kontakten intensiv och ofta flera gånger om dagen, desto längre tiden går är det meningen att den ska minska i takt med att individen klarar mer själv och känner sig stabilare.

Varje vecka stämmer vi av med individen vad som har gått bra och inte blivit så bra, vi går igenom veckans mål och lägger upp en tydlig planering. Det är viktigt för oss att instansen är i balans så att individen lyckas med sin eftervård.

Samverkan

I eftervårdsarbetet lägger vi stor vikt på en fungerande samverkan kring individen. Det innebär att vi tar ett samordningsansvar kring individen och samverkar till att insatserna fungerar.
Det är viktigt att individen kommer in i nya sammanhang så som arbete, praktik, studier, sysselsättning, gruppsammanhang som fritidsaktiviteter och övriga sociala gemenskaper  efter intresse. Det kan vara så att personen hittar sin tillhörighet i religiösa eller politiska sammanhang eller i föreningar, klubbar och övriga sammanhang där individen finner positiv gemenskap.
Vi tycker att det är viktigt att individen får stöd just i sitt sammanhang.
Därför samverkar aktivt till att individen hittar nya tillhörigheter och kan bygga nya relationer som är stödjande i eftervården och i fortsättningen efter insatsen.