Vår målgrupp

Vår målgrupp är både unga och vuxna

Vuxna

Målgruppen är män och kvinnor från 18 år som har varit i insats inom socialtjänsten, SiS (statens institutionsstyrelse) eller kriminalvården och är under utsluss.

De kan behöva hjälp med att, på ett strukturerat sätt, utforma ett meningsfullt och balanserat liv utan kriminalitet och droger. Klinterna kan ha avslutat en behandling eller vistelse inom kriminalvården, men behöver fortsatt stöd i att komma vidare ut i samhället.

Unga

Målgruppen unga är de som flyttar ut från HVB hem eller likande insatser och behöver ett fortsatt stöd och kontakt i att upprätthålla fungerande förändring och komma vidare i skola, sysselsättning. Unga som behöver hjälp med att upprätthålla motivation och har behov av extern kontakt efter HVB eller familjehem.